header

Język HTML: hiperłacza

Znacznik odsyłacza:

. <a href= "url"> treść </a>
. <a name="etykieta"> treść </a>

gdzie: treść - "nieblokowy" fragment dokumentu, z którym "kojarzymy" odsyłacz
-href= "url" - określa adres URL zasobu
-name="etykieta" - oznakowuje bieżącą pozycje w dokumencie

Przykłady:

Odsyłacz do zewnętrznego zasobu sieciowego:

<a href="http://validator.w3.org/">Sprawdź poprawność kodu.</a>

Sprawdź poprawność kodu.

Odsyłacz do strony z formularzami:

<a href="http://jklockowski.webpark.pl/formularze.htm">Formularze.</a>

Uwaga: jeżeli plik, do kórego tworzymy odnośnik znajduję się na tym samym serwerze co nasza strona, to adres URL podajemy lokalnie. Stronę na której jesteśmy i stronę o formularzach umieściłem na darmowym serwerze stron Wirtualnej Polski "Webpark", w tym samym katalogu, stąd mogłem napisać odnośnik:

<a href="formularze.htm">Formularze.</a>

Formularze

Odsyłacz do innego miejsca na stronie:

<a href="#znaki">Jak przeglądarki interpretują treść dokumentu?</a>

Jak przeglądarki interpretują treść dokumentu?

odsyłacz taki zadziała tylko wtedy, gdy przy wybranym elemencie umieścimy znacznik:

<a name="znaki">Jak przeglądarki interpretują treść dokumentu?</a>
   autor strony:
grafika:
Jacek Klockowski
Dominika Bród